Algemene voorwaarden fysiotherapie

Fysiotherapie en Trainingscentrum De Linie
Algemene Voorwaarden Fysiotherapie

 • De eerste afspraak bestaat uit een vraaggesprek (anamnese) en een lichamelijk onderzoek waarbij de klachten geïnventariseerd worden. Aan de hand hiervan wordt een specifiek, op de aandoening gericht, behandelprogramma opgesteld en gemotiveerd.
 • Voor iedere afspraak dient u een handdoek mee te nemen en indien noodzakelijk sportkleding.
 • U dient uw buitenschoenen uit te trekken en deze in de daarvoor bestemde rekken te zetten. Op schone binnenschoenen, slippers of iets soortgelijks kunt u gebruik maken van de trainingszaal.
 • Oefentherapie wordt gegeven in de daarvoor bestemde trainingszaal. Uw afsprakenkaartje en uw  trainingsprogramma zijn uw legalisering voor toegang tot deze zaal.
 • Indien in een bepaald stadium van de behandeling het klachtenbeeld daar aanleiding toe geeft en de behandelaar dit wenselijk acht, kan hij of zij in overleg met u het advies van een collega fysiotherapeut, huisarts of medisch specialist inwinnen. Zonder uw toestemming geven wij geen persoonlijke informatie aan derden.
 • Het Fysiotherapie Centrum De Linie heeft een overeenkomst gesloten met de Internationale Hogeschool voor Fysiotherapie Thim van der Laan. Deze overeenkomst houdt in dat het Fysiotherapie Centrum De Linie het recht heeft fysiotherapeuten in opleiding in de laatste fase van hun studie te begeleiden. Het behandelen van patiënten is daar een onderdeel van. Voor de kwaliteit en eindverantwoording  van de uitgevoerde behandeling staat de begeleidend fysiotherapeut garant.
 • Tijdens afwezigheid van uw fysiotherapeut kan de behandeling, in overleg, worden voortgezet door een waarnemend fysiotherapeut.
 • Afspraken die niet tenminste 24 uur van te voren zijn afgezegd worden conform de regels van de ziektekostenverzekeraars in rekening gebracht. Dit betekent dat wij genoodzaakt zijn om 75% van de kosten van de geplande behandeling bij u in rekening te brengen.
 • Wij wijzen u er op dat u zelf verantwoordelijk bent voor de vergoeding van de behandeling. Wij verzoeken u daarom in de polis van uw zorgverzekering na te kijken hoeveel behandelingen u vergoed krijgt.
 • De bij u gedeclareerde behandelingen dienen binnen 30 dagen na dagtekening te zijn overgeschreven op de bankrekening van het Fysiotherapie Centrum De Linie. Wanneer niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan zijn wij genoodzaakt een aanmaningstraject met bijkomende administratiekosten op te starten.
 • Door het starten van een behandeling bij de fysiotherapeut gaat de klant akkoord met het verwerken van zijn/haar persoonsgegevens door Fysiotherapie en Trainingscentrum De Linie. Fysiotherapie en Trainingscentrum De Linie zal uw persoonsgegevens zorgvuldig verwerken en zij zal de gegevens niet aan derden verstrekken. De verzamelde gegevens worden ook niet langer bewaard dan noodzakelijk is en worden op uw verzoek onverwijld uit onze bestanden verwijderd. Voor ons volledige privacyreglement kunt u terecht op onze website: www.fysioentrainingdelinie.nl